Zásady ochrany osobních údajů pro návštěvníky stránek pro obchodní partnery

Následující informace o ochraně osobních údajů se vztahují na vaši návštěvu našich webových stránek www.business-partner.kaufland.cz. Jako právní základ slouží obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů

Kaufland Česká republika v.o.s. (dále jen „společnost Kaufland“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20184, IČ: 25110161

Bělohorská 203

169 00 Praha 6

Telefon: +420 800 165 894

E-mail: oou@kaufland.cz

Údaje zpracovávané při návštěvě našich webových stránek

Informace obsažené v této části se vztahují stejně na naše webové stránky a také na související subdomény a podstránky.

Účely a právní základ zpracování

Když navštívíte naše webové stránky, vygenerují se soubory protokolu obsahující následující informace:

 • webová stránka/aplikace, ze které jste vstoupili na naše stránky (adresa URL odkazu);
 • IP adresa;
 • datum a čas přístupu;
 • požadavek klienta;
 • http kód odpovědi;
 • množství přenesených dat;
 • název a URL požadovaného souboru;
 • informace o typu prohlížeče a operačního systému, který používáte;
 • jméno vašeho poskytovatele internetových služeb.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z ochrany našich systémů a zamezení zneužití nebo podvodného chování pokaždé, když uživatel vstoupí na tento web.

Pokud je zpracování výše uvedených údajů nezbytné pro přípravu nebo plnění smluvního vztahu, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemci/kategorie příjemců

Údaje zpravidla nepředáváme třetím stranám mimo skupinu Kaufland. Ve výjimečných případech necháme údaje zpracovat naším jménem zpracovatelem. Takoví zpracovatelé jsou pečlivě vybíráni a vázáni smlouvou v souladu s článkem 28 GDPR.

Povinnost poskytnout vaše údaje

Nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost poskytnout nám osobní údaje. Tyto údaje však budou z technických důvodů zpracovány, jakmile vstoupíte na naše stránky. Jediným způsobem, jak zabránit zpracování vašich údajů, je přestat používat naše webové stránky.

Doba skladování

Výše uvedené údaje uchováváme po dobu sedmi dnů.

Používání cookies

Účely zpracování údajů/právní základ:

Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. je správcem údajů v souvislosti s používáním tzv. cookies a jiných obdobných technologií zpracovávajících uživatelská data na všech (sub-)doménách 0internetových stránek www.business-partner.kaufland.cz.

Cookies jsou malé textové soubory ukládané na Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.) v případě, že navštívíte naše internetové stránky. Textové soubory cookies nezpůsobí ve Vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. V textovém souboru cookie jsou ukládány informace vznikající vždy v souvislosti se specificky používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom tímto způsobem přímo získali informace o Vaší totožnosti.  

Použití textových souborů cookies a jiných technologií za účelem zpracování uživatelských dat slouží   - dle kategorie textových souborů cookies, resp. jiných technologií – k těmto účelům:

 • Technická nezbytnost: Jedná se o textové soubory cookies a obdobné metody, bez nichž byste nemohli využívat naše služby (např. v zájmu správného zobrazení našich internetových stránek / Vámi požadovaných funkcí, pro účely ukládání informací týkajících se Vašeho přihlašování při zalogování apod.). Seznam všech používaných technicky nezbytných technologií/cookies naleznete zde.

Používání technicky nezbytných cookies a podobných technologií v kategorii „Technicky nezbytné“ vychází z 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

 • Preference: Pomocí těchto cookies a jiných technologií můžeme v zájmu komfortního používání našich internetových stránek zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference. Na základě Vašich nastavení např. můžeme zobrazit naše internetové stránky v jazyce, který Vám nejlépe vyhovuje. Kromě toho tímto způsobem zamezíme tomu, abychom Vám zobrazovali výrobky, které např. nejsou ve Vašem regionu k dispozici. Seznam všech používaných „preferenčních technologií/cookies“ naleznete zde.

Právním základem pro použití textových souborů cookies a obdobných technologií v souvislosti s preferencemi je 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích a Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 • Statistika: Tyto cookies a jiné technologie nám umožňují vyhotovovat pseudonymizované statistiky používání našich služeb, které nám následně pomáhají vytvářet takový obsah stránek, jenž vyhovuje potřebám jejich návštěvníků. Díky tomu můžeme například určit, jakým způsobem bychom mohli modifikovat naše internetové stránky tak, abychom ještě více vyšli vstříc zvyklostem uživatelů našich stránek. Seznam všech používaných „statistických technologií/cookies“ naleznete zde.

Právním základem pro použití textových souborů cookies a obdobných technologií v souvislosti se statistikou je 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích a Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 • Marketing: Díky těmto cookies a jiným technologiím Vám můžeme zobrazit obsahy, které odpovídají Vašim preferencím a vycházejí z analýz Vašeho (pseudonymizovaného) uživatelského chování. Vaše uživatelské chování lze přitom vyvodit i z návštěvy různých internetových stránek, prohlížečů či koncových zařízení dle ID uživatele (jedinečný identifikátor). Seznam všech používaných „marketingových technologií/cookies“ naleznete zde.

Právním základem pro použití textových souborů cookies a obdobných technologií v souvislosti s marketingem je 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích a Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V rámci používání textových souborů cookies a podobných technik v souvislosti se zpracováním uživatelských dat dochází v závislosti na nastaveném účelu ke zpracování zejména níže uvedených druhů osobních údajů:

Technická nezbytnost:

 • Vstupy uživatele (údaje zadané uživatelem) za účelem zapamatování zadaných údajů, a to i v rámci navštívených substránek,
 • Autentifikační data pro účely identifikace uživatele po přihlášení, aby bylo možné získat přístup k autorizovaným obsahům při dalších návštěvách (např. přístup k zákaznickému účtu);
 • Události relevantní z hlediska zajištění bezpečnosti (např. detekce často nezdařených pokusů o přihlášení);
 • Údaje pro zobrazení multimediálních obsahů (např. přehrání (produktových) videí zvolených uživatelem).

Preference:

 • Nastavení adaptace uživatelské plochy, která není provázána s trvalou identifikací (např. aktivní výběr jazyka).

Statistika:

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek obsahují zejména:
  • typ/verzi prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • adresu URL odkazovatele (referrer-URL) (odkaz na předchozí webovou stránku),
  • identifikační číslo přistupujícího počítače (IP adresa),
  • čas požadavku serveru,
  • individuální ID uživatele a
  • události (events) vyvolané na příslušných internetových stránkách (surfování).
 •  IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost Vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.
 • ID uživatele spojujeme s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě Vašeho zvláštního výslovného souhlasu. Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit Vaši totožnost.

Marketing:

 • Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek. To zahrnuje zejména:
  • IP adresu,
  • individuální uživatelské ID,
  • potenciální produktové zájmy,
  • události (events) vyvolané na internetových stránkách (surfování). 
 • IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost Vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.
 • ID uživatele spojujeme s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě Vašeho zvláštního výslovného souhlasu. Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit Vaši totožnost. 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit s účinností do budoucna, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Stačí kliknout zde a provést vaši volbu. Změnou vašich preferencí můžete snadno a jednoduše odvolat či nově poskytnout váš souhlas pro jednotlivé účely zpracování.

Příjemci/kategorie příjemců:

V rámci zpracování údajů pomocí souborů cookie a podobných technik pro zpracování údajů můžeme využít specializované poskytovatele služeb, zejména v oblasti online marketingu. Zpracovávají vaše údaje naším jménem jako zpracovatelé, každý je pečlivě vybírán a smluvně zavázán v souladu s článkem 28 GDPR. Všechny společnosti uvedené jako poskytovatelé služeb v informacích o souborech cookie, pro nás působí jako zpracovatelé, pokud u nich není výslovně uvedeno, že se jedná o (společné) správce osobních údajů.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení u cookies

Jak dlouho jsou soubory cookie uloženy, můžete zjistit v informacích o souborech cookie.

Pokud je ve sloupci „Vypršení“ uvedeno „Persistent“, bude soubor cookie trvale uložen, dokud nebude odvolán příslušný souhlas.

Pokud je ve sloupci „Vypršení“ uvedeno „Session“, bude soubor cookie uložen po dobu vaší návštěvy internetové stránky. Jakmile ukončíte příslušnou relaci nebo zavřete prohlížeč, lokálně uložené soubory cookie se vymažou.

Sledování webu pomocí Adobe Analytics

Účel zpracování údajů/právní základ: Tato webová stránka používá službu webové analýzy Adobe Analytics k vyhodnocení přístupu uživatelů k této webové stránce. Zpracování údajů je prováděno na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Informace, které získáváme během vašeho používání našich internetových stránek (to jsou: stránka, z níž byl požadován soubor, název souboru, datum a čas dotazu, přenesené množství dat, stav přístupu jako např. „Přenést soubor“, „Soubor nenalezen“ atd., popis typu použitého webového prohlížeče a anonymizovaná IP adresa – zkrácená o poslední tři číslice) používáme pro navigaci uživatele, pro statistická vyhodnocení, přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám, zobrazení reklamy na webových stránkách (zobrazení informací o produktu na příslušných ikonách na těchto webových stránkách, které odpovídají vašemu kliknutí na www.business-partner.kaufland.cz) a pro zamezení abnormálních dotazů ohledně naší webové nabídky. Za tímto účelem používáme soubory cookies, s jejichž pomocí je řízeno vaše spojení s našimi webovými stránkami během relace. Námi pověřená společnost Adobe Systems GmbH (dále také jen „Adobe“) přitom uloží ve Vašem internetovém prohlížeči permanentní soubor cookie pro vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu. Prostřednictvím tohoto permanentního souboru cookie lze opětovně rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě těchto webových stránek. To slouží k reklamě, průzkumu trhu a organizaci našich webových stránek dle potřeby.

Přímý osobní odkaz na informace uložené na serverech Adobe je vyloučen, protože Adobe Analytics používá nastavení „ Before Geo-Lookup: Replace poslední oktet IP návštěvníka s 0“ a „ Obfuscate IP- Removed “. Nastavením „ Před Geo-Lookup: Nahradit poslední oktet IP návštěvníka s 0“ zajistí, že před touto tzv. geolokací dojde k anonymizaci IP adresy nahrazením posledního oktetu IP adresy nulami. Přibližná poloha uživatele je přidána do sledovacího balíčku, který také obsahuje úplnou IP adresu, pro statistickou analýzu. Před uložením sledovacího balíčku je IP adresa nahrazena jednou pevnou IP adresou – tato je označována jako obecná IP adresa – pokud je nakonfigurováno nastavení „ Obfuscate IP – Removed“ . To znamená, že IP adresa již není obsažena v uloženém datovém záznamu.

Údaje zjištěné pomocí technologie Adobe Analytics nejsou využívány k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek. Údaje o použití uložené v souboru cookie také nejsou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu.

Chcete-li zabránit obecnému sledování ze strany společnosti Adobe, stačí kliknout na odkaz zde a potvrdit svůj nesouhlas na stránce, na kterou se dostanete tímto odkazem. V tomto případě společnost Adobe umístí do vašeho prohlížeče trvalý soubor cookie „Nesledovat/Do Not Track“, takže technologie Adobe již nebude používána.

Příjemci/kategorie příjemců: Pokud Adobe nebo ostatní techničtí poskytovatelé služeb využijí přístup k datům pro účely technické podpory, jsou s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů z pověření správce podle čl. 28 GDPR.


Možnosti odvolání pro použité cookies a technologie sledování

Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli s budoucí účinností odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Práva subjektu údajů

Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo bezplatně si vyžádat informace o osobních údajích k vaší osobě, které jsou uloženy u společnosti Kaufland.

Navíc máte při splnění zákonných předpokladů právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů.

Pokud jste zpracovávané údaje poskytli sami, máte právo na přenos údajů v souladu s čl. 20 GDPR.

Pokud se zpracování údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR, náleží vám podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku. Jestliže vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, nebude toto zpracování napříště prováděno, pokud odpovědná osoba neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmem subjektu údajů

Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli účinností do budoucna odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování.

Ve výše uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se prosím písemně nebo e-mailem obraťte na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Máte také právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

E-mail:oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Právo & Compliance

Bělohorská 2428/203

169 00 Praha 6