Vítejte na Business Partner Portal společnosti Kaufland

Jako obchodní partner získáte všechny potřebné informace a užitečné nástroje pro úspěšnou spolupráci s Kauflandem. Nástroje lze použít pro různá témata.

Veškeré informace na této stránce platí pro cílový trh v ČR.

Produktová data našich obchodních partnerů v České republice tvoří v Kauflandu základ mnoha obchodních transakcí. Pomáhají nám například vybrat správné produkty, zajistit hladké platební procesy v účetnictví, zjednodušit logistické procesy a nabídnout výhody v rámci marketingu. Optimalizací výměny produktových dat chceme ještě více usnadnit naši správu dat s vámi jako obchodním partnerem – a tím ji pro vás ještě zefektivnit.

V současné době nemají obchodní partneři z České republiky přístup k naší digitální platformě pro správu produktů. Usilovně pracujeme na integraci dalších zemí do portálu v blízké budoucnosti. Do té doby používejte naše EDI řešení a službu Adobe Sign.


EDI

Používejte EDI!

A man sits in front of a laptop. In front of it is a graphic representing a data exchange.

EDI (Electronic Data Interchange) označuje elektronickou výměnu dat obchodních dokumentů mezi společnostmi, např. objednávky a faktury. V rámci EDI jsou data plně automaticky přenášena ze systému  jedné společnosti do systém společnosti druhé pomocí standardního formátu EDI. Ve společnosti Kaufland nabízíme typy dokumentů EDI ORDERS a EDI INVOICE. To eliminuje potřebu ručního zpracování údajů objednávky nebo faktury, což výrazně snižuje úsilí a eliminuje chyby při zadávání.

 

Požadavkem na výměnu EDI je existující převodník EDI nebo spolupráce s poskytovatelem EDI na straně obchodního partnera.

Pokud máte jako obchodní partner zájem zahájit s námi EDI výměnu objednávek a faktur, informujte prosím svou kontaktní osobu ve společnosti Kaufland. Odpovědní kolegové EDI vás poté kontaktují.

Na tomto místě naleznete všechny potřebné podklady pro EDI komunikaci s naší společností.

Proces EDI v Kauflandu


Adobe Sign

Automatizované procesy podpisu

Se službou Adobe Sign může společnost Kaufland zahájit automatizované procesy podpisu pro jednoho i více podepisovatelů. Obchodní partner pak může dané dokumenty podepsat digitálně.

 

Jak to přesně funguje, je vysvětleno zde: instrukce Adobe Sign (ENG) 


Cílové trhy

Vybrali jste si správný cílový trh?

Nabízíte produkt pro daný trh nebo několik cílových trhů? Poté vyberte správný cílový trh pro svůj produkt a získejte relevantní informace. V závislosti na cílovém trhu nabízíme různé možnosti a informace. Pokud je váš produkt relevantní pro několik cílových trhů, vyberte celý cílový trh "Kaufland mezinárodně".